Αναρτήσεις

Εικόνα
Δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων - Συνέντευξη της Προϊσταμένης κας Άλκηστης Παπαδημητρίου
https://www.argolisculture.gr/el/ekdiloseis/siga-oi-astheneis-koimountai-mia-mera-kai-mia-nyhta-sto-asklipieio-epidayrou/

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ», που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών της και ιδίως των Φίλων-Εθελοντών της, καθώς και στη συνεργασία άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΗΜΑ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Ως σήμα και λογότυπο ορίζεται η παράλληλη απεικόνιση του εμπροσθότυπου (με παράσταση κεφαλής Ασκληπιού) και του οπισθοτύπου (με παράσταση της συζύγου του Ηπιόνης, συνδυασμό Ε και Π αριστερά της και σικύα δεξιά της) αρχαίου νομίσματος της Επιδαύρου με την επωνυμία της Εταιρείας  και το έτος της ίδρυσής της κάτω από το νόμισμα. Η σφραγίδα της Εταιρείας θα φέρει το σήμα- λογότυπο  της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Γραφείο 3 του δημοτικού κτιρίου (παλαιού Δημαρχείου του Καποδιστριακού Δήμου) επί της Κεντρικής Πλατείας της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας, Τ

Μικρό Θέατρο

Εικόνα

Ανάδειξη του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου σε Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο

Εικόνα